VISION

Färre döda och skadade i trafiken 

Vi arbetar med visionen att vi vill ha färre olyckor i trafiken. För att uppnå vår vision arbetar vi med säkerhet. Utbildningar inom säkerhet och trafik skapar mindre olyckor - vilket leder till färre döda och skadade inom trafiken. 

Vårt uppdrag 

Leverera utbildningar med hög kvalitet inom trafiksäkerhet.