MEDIA

Press och media


Säker Trafik arbetar aktivt med att sprida information via press och sociala media. För att sprida budskap och uppdatera samhållet om vilka utbildningar och aktiviteter inom området som finns så jobbar de med ett framtidsorienterat perspektiv. 

 

Den innovativa anda som finns inom företaget i visionen att skapa utbildningar som minskar skador i trafiken gör Säker Trafik till en av de starkaste bolagen inom denna sektor. 


För information, uttalanden och press kontakta Hans Moberg på telenr: 023-70 55 75

PRESS
FILMER
SOCIALA MEDIER