TRUCKUTBILDNING

Grundutbildning

 

Grundutbildning för truckförare som ger behörighet på:

 

Truck A  Låglyftande truckar och ledstaplare

 

Truck B  Höglyftande truckar, ex motvikts- och skjutstativtruckar.

 

Truck C  Stora truckar, ex containertruckar och timmertruckar.

 

Utbildningen utgår från TLP 10 riktlinjer för truckförarens kunskaper och färdigheter.

 

TLP10 ger truckföraren goda kunskaper om och goda kunskaper i:

Risker- och säkerhetsbestämmelser

Trafikbestämmelser

Truckens arbetssätt, stabilitet och belastningsgränser

Truckens konstruktion och de vanligaste truck typerna

Hantering av farligt gods

Säkerhetskontroll och daglig tillsyn

Ett ergonomiskt arbetssätt

Material- och godshantering

 

Utbildning: 

- Genomförs på truckförarens arbetsplats med aktuella truckar.

- Truckar A1-4 och B1-4 utfärdas efter godkänt test.

 

Priser: 2500kr/elev/dag vid grupp om minst 4 elever.

 

Företagsgrupper offereras.

 

Kompletteringsutbildningar till 

flera kategorier offereras.


För mer information kontakta Säker Trafik 023-70 55 70