TRANSPORT AV FARLIGT GODS - ADR

UTBILDNING


Säker Trafik AB erbjuder kompletta utbildningar för alla behov av ADR kompetenser.

ADR 1:3
Gäller som krav på flesta förare och övrig personal som hanterar ”begränsad mängd farligt gods” ex kartonger med sprayflaskor mm.

 

OBS! Skärpta lagkrav från 1/7 2015. Utbildningstid: 1 dag (6-8 tim.) Pris: 1800:-/person

 

ADR Grund: 
Gäller som krav på personal som hanterar större volymer styckegods (fat mm).
Utbildningstid: 3 dagar inkl. brandövning och prov.
Pris: 4 200:-/person exkl. utbildningsmaterial (ca 400:-/person)


ADR Explosiver:

Gäller som krav på personal som hanterar explosiver, kompletteringsutbildning till ADR Grund.
Utbildningstid: 1 dag (8 tim) ½ dag: brandutbildning samt åtgärder vid olycka.

 

ADR Tankbil:
För personal som hanterar drivmedel mm kring tankfordon, kompletteringsutbildning till ADR Grund.
Utbildningstid: 2 dagar exkl. utbildningsmaterial.

Pris: 2 280:-/person

 

ADR Radioaktivt:
För personal som hanterar radioaktivt material, kompletteringsutbildning till ADR Grund.
Utbildningstid: 2 dagar, priser offereras.

ADR Repetitionsutbildningar:
ADR kompetenser ska förnyas var femte år.
Ex. repetitionsutbildning:
- styckegods 2 dagar Pris:3 000:-/person
- explosivt 1 dag Pris: 1 500:-/person
- tank 1 dag Pris: 1 500:-/person

 

Övrigt: Kurser genomförs vid minst 6 kursdeltagare

Företagsgrupper offereras.
Alla priser gäller exkl. moms.

 

Vid utbildning på lördag/söndag tillkommer 15 % helgtillägg.

Här kan du ladda ner informationsblad

Kontakt vid bokning:

Annika Gustafsson Tel: 023-70 55 78 Mejl: annika.gustafsson@ntf.se                 

Hans Moberg Tel: 023-70 55 75 Mob: 070-676 88 00 Mejl: hans.moberg@ntf.se