TRANSPORT AV FARLIGT GODS - ADR

UTBILDNING


Säker Trafik AB erbjuder kompletta utbildningar för alla behov av ADR kompetenser.

ADR 1:3
Gäller som krav på flesta förare och övrig personal som hanterar ”begränsad mängd farligt gods” ex kartonger med sprayflaskor mm.

 

OBS! Skärpta lagkrav från 1/7 2015. Utbildningstid: 1 dag (6-8 tim.) Pris: 1800:-/person

Mer info här om ADR 1:3

 

ADR Grund: 
Gäller som krav på personal som hanterar större volymer styckegods (fat mm).
Utbildningstid: 3 dagar inkl. brandövning och prov.
Pris: 4 200:-/person exkl. utbildningsmaterial (ca 400:-/person)

Mer info här om ADR Grund

 

ADR Explosiver:

Gäller som krav på personal som hanterar explosiver, kompletteringsutbildning till ADR Grund.
Utbildningstid: 1 dag (8 tim) ½ dag: brandutbildning samt åtgärder vid olycka.

Mer info här om ADR Explosiver 

 

ADR Tankbil:
För personal som hanterar drivmedel mm kring tankfordon, kompletteringsutbildning till ADR Grund.
Utbildningstid: 2 dagar exkl. utbildningsmaterial.

Pris: 2 280:-/person

Mer info här om ADR Tankbil

 

ADR Radioaktivt:
För personal som hanterar radioaktivt material, kompletteringsutbildning till ADR Grund.
Utbildningstid: 2 dagar, priser offereras.

Mer info här om ADR Radioaktivt

 

ADR Repetitionskurser:

ADR repetitionskurs vänder sig till förare som transporterar farligt gods och vars utbildningsintyg måste förnyas. Giltighetstiden för ett utbildningsintyg är 5 år och innehavaren ska inom tolv månader innan intygets giltighetstid löper ut delta i repetitionsutbildning med godkänt resultat.Mer info här om ADR Repetitionskurser

Övrigt: Kurser genomförs vid minst 6 kursdeltagare

Företagsgrupper offereras.
Alla priser gäller exkl. moms.

 

Vid utbildning på lördag/söndag tillkommer 15 % helgtillägg.

Kontakt vid bokning:

Lotta Nordström Tel: 023-70 55 76 Mejl: lotta.nordstrom@ntf.se                 

Hans Moberg Tel: 023-70 55 75 Mob: 070-676 88 00 Mejl: hans.moberg@ntf.se