TRANSPORT AV FARLIGT GODS - ADR

UTBILDNING


Säker Trafik AB erbjuder kompletta utbildningar för alla behov av ADR. Förnyelse av kompetenserna ska ske vart femte år.

ADR 1:3

Gäller som krav på flesta förare och personal som hanterar ”begränsad mängd farligt gods” ex kartonger med sprayflaskor mm.

Kurstid 1/2 dag (4 tim)  

Pris: 1 800 kr/person

Mer info här om ADR 1:3

 

ADR Grund 
Gäller som krav på personal som hanterar större volymer styckegods (fat mm).
Kurstid 3 dagar inkl. brandövning samt prov hos Trafikverket.
Pris: 3 700 kr/person

Mer info här om ADR Grund


ADR Klass 1 

Gäller som krav på personal som hanterar explosiva ämnen och är en komplettering till ADR Grund.

Kurstid 1 dag samt prov hos Trafikverket.

Pris 1 600 kr/person

 ADR Tanktransporter 

För personal som hanterar drivmedel mm kring tankfordon, kompletteringsutbildning till ADR Grund.

Kurstid 1,5 dagar samt prov hos Trafikverket.

Pris 2 850 kr/person

Mer info här om ADR Tanktransporter


ADR Repetitionsutbildningar
- grund (styckegods) 1,5 dagar 2 900 kr/person
- klass 1 1/2 dag 1 350 kr/person
- tank 1,5 dag 1 350 kr/person
Efter genomförd repetitionsutbildning ska prov skrivas hos Trafikverket.

Övrigt: 

Kurser genomförs vid minst 6 kursdeltagare
Företagsgrupper offereras.
Alla priser exkl. moms.
Vid utbildning på lördag/söndag tillkommer 15 % helgtillägg.


Kontakt

Lotta Nordström Tel: 023-70 55 76 Mejl: lotta.nordstrom@ntf.se