RISKUTBILDNING 1

B-körkort

Den obligatoriska riskutbildningen för B-körkort omfattas av två delar; Riskutbildning 1 och Riskutbildning 2.

Riskutbildning 1 handlar om alkohol, droger, trötthet och riskfyllda beteenden i övrigt. Utbildningen ger dig kunskap och insikt i hur alkohol, droger och trötthet samt andra beteenden kan påverka körförmågan. Detta är en teoretisk utbildning och du får delta i diskussioner om vilka konsekvenserna kan bli, vad som ökar riskerna och hur de kan undvikas.