LASTSÄKRING

Säker Trafik erbjuder utbildning i säkring av last

Personbil, buss och lastbil


Säkring av last ger dig kunskaper i vad du bör tänka på vid transporter av last i olika former.
Det kan vara allt från mindre last i personbil, minibuss och släpvagnar till att lasta i buss och lastbil. 
Kunskap ang. olika typer av spännband, hur och var lasten ska placeras. Lastkapacitet, vikter, fordonskombinationer, m.m.

 

Utbildningen genomförs av certifierade lärare.


Tid ca 2 timmar.
Gruppris om max 10 personer. 4 000:-  exkl moms

Här kan du ladda ner informationsblad

 

För mer information kontakta Säker Trafik 023-70 55 70