LASTSÄKRING

Säker Trafik erbjuder utbildning i säkring av last

  

Säkring av last ger dig kunskap i vad du bör tänka på vid transport av last i olika former.

Det kan vara last i t ex personbil, minibuss, skåpbil eller släpvagn.

Du får också kunskap om olika typer av spännband, hur och var lasten ska placeras samt lastkapacitet, vikter och fordonskombinationer.

För mer information kontakta Säker Trafik 023-70 55 70