Kalender över våra kurser 

för YKB kalender tryck här

 

 Kurser år 2021      
 Kurs
Vecka Datum Ort


Fortbildning förarprövare   43  25 - 28 oktober Jönköping FULLBOKAD


Kurser år 2022
Kurs
Vecka Datum Ort
Vägtransportledare 4 24-27 januari  Söderhamn
Vägtransportledare 17 25-28 april Jönköping
Vägtransportledare 35 29 augusti - 1 september Söderhamn
Vägtransportledare  41 10-13 oktober  Jönköping