AKTÖRSMÄTNINGAR

Till kommuner och företag


- Trafikflödesmätningar
- Hastighetsmätningar
- Bilbältesanvändning

Ovanstående är några exempel på aktörsmätningar som Säker Trafik utför. 
För mer information kontakta Säker Trafik 023-70 55 70